През 2021 година благодарение на Европейски фонд за регионално развитие по  оперативна програма „Подобряване на производственият капацитет в МСП“, предстои да закупим машини и оборудване, с което да повишим производствения капацитет и да модернизираме производствените процеси.

Документите по процедурата може да изтеглите от съответните бутони.